lördag 7 februari 2009

Kvinnors andlighet och frihet

http://www.buddhism-nu.se/documents/kvinnor_3_07.pdf
En länk till en pdf-fil som handlar om kvinnors ställning inom buddhismen. Såväl deras traditionella underordning i samhället sedan Gautama Buddhas (som också hänvisas till som den historiske Buddha)dagar, som deras stora verkliga kapacitet på det andliga området. Något som samhället inte ville erkänna, men som Buddha sägs ha förstått.
När jag nu letar på nätet efter "buddhistiska nunnor" eller liknande, finner jag en hel del texter och litteratur som berättar om nunnornas situtaion i de buddhistiska traditionerna. Tex Kim Gutschow: "The struggle for enlightment in the Himalayas." Hon berättar om nunnor som tvingas arbeta med jordbruk för att få mat, medan munkarna erbjuds rikedomar för att utföra religiösa cermonier. Nunnorna anlitas sällan eller aldrig, och har ofta sämre utbildning.
Det finns flera liknande böcker listade. Något håller tydligen på att hända! Kim G, som är professor i religion på ett universitet i USA, skriver utifrån egna upplevelser av en 3-årig vistelse på ett nunnekloster i Zangskar,Ladakh.
Kvinnor reser alltså iväg och skaffar sig erfarenheter, skriver och berättar, delar med sig av erfarenheter och insikter.Viktigt och intressant!
Själv bibehåller jag min skeptiska distans till alla religiösa hierarkier,inklusive de buddhistiska traditionerna, medan jag också bibehåller min förvissning om de andliga dimensionernas verklighet, som vi alla kan uppleva.

lördag 31 januari 2009

Insiktsmeditation/vipassana

www.katinkahessenlink.net/tibet/jhana.html
Det här en länk till en instruktiv site på engelska om vipassana, som är den klassiska insiktsmeditationen i buddhismen.
Jag fann siten när jag letade på nätet efter någon bra beskrivning på Jhanas, de olika stadierna eller försjunkenheterna i vipassana.
Jag kommer ihåg när jag själv började mina övningar i meditation. Svårigheterna med att sitta, besvär i knän och rygg, känslor av otålighet, rastlöshet, den till synes oavbrutna tankeverksamheten kring stort och smått.
Men också sällsamma upplevelser i stadier av försjunkenhet. Som att mitt sinne tog sig upp genom taket och ut över nejden omkring vår bostad. Eller tog sig genom väggen till rummet där mina barn låg och sov, för att se på dem. Eller den kväll när jag satte mig ned och klippte juldekorationer i silkespapper enligt meditationes "en-punktsmetod", som är detsamma som att vara totalt närvarande i det du gör. Jag hade börjat klippa i dagsljus. Så småningom kom mörkret, och jag fortsatte klippandet. Till slut tyckte jag att jag behövde en paus, och tänkte att klockan kanske var vid 18-tiden eller något sådant. Den var två på natten! Och granen var dold bakom färggrannt silkespapper!

Mer om esoterik

Esoterik och sekterism –
För mänsklighetens bästa?


Detta är ett stort ämne, kanske för stort. Det innefattar nämligen allt det som ligger utanför det vi kan se och ta på med våra fem sinnen. Det innefattar också dessa fem sinnen, och varför vi alls har dem!
Varje religion, varje religiös övertygelse, kan betraktas som esoterisk.
Alltså är människan en varelse med benägenhet för esoterik?
Alla de religioner jag känner till tar detta stora grepp om mänskligheten!
Jesus, Gautama Buddha, profeten Mohammed, Moses, vad annat har de varit om inte ledare i esoterik? Jag skriver inte lärare, för det anser jag vara något helt annat.
Jesus predikade, att alla som trodde på honom skulle inte förgås med ha evigt liv.
Gautama Buddha lärde ut ”den rena läran” om lidandet i det förgängliga livet och hur vi befrias från det för att uppnå oförgänglighetens tillstånd, Nirvana.
Profeten Mohammed ansåg sig vara den enda guden - Allahs, sanna profet.
Moses var ledare för guds utvalda folk, och skulle föra dem till Kanaans land.
Vi vet ju numera hur det står till med den saken. Bråk i Kanaans land!
De hinduiska Veda-skrifterna hänvisar till Manu som mänsklighetens stora lärare.
Konfucius, samtida med Gautama Buddha i Indien, försökte skapa ordning, och reda i Kina och kanske kan göra oss konfunderade än i dag.
Etc etc.
Teosofin – en relativt modern rörelse, som ändå gör anspråk på att hämta rot och visdom från ”urminnes tider”, kanske med en viss rätt.
Antroposofin, sprungen ur den teosofiska rörelsen, och gör anspråk på att kunna lära ut det mesta om människans utveckling.
Scientologin, som lär ut mycket av det som tidigare rörelser också lärt ut, och som får ta mycket sk*t. Med rätt eller orätt? Vad vet jag!

Mm.mm. mycket mm.
Och viktigt!
Alla dessa rörelser, religioner, föreningar, sekter och allt vad det kan kallas, är sprunget ur det mänskliga tänkandet och ur den mänskliga existensen. Deras förekomst pekar mot ett stort behov. Kanske pekar de mot djupa insikter och märkliga förmågor hos oss alla, de mänskliga varelserna.
Alla förtjänar de nog en viss respekt, men också att granskas med uppmärksamhet!
Framför allt måste vi kanske lära oss att vi människor tänker olika.
Varför vara rädd för olikheter?

tisdag 20 januari 2009

Komplicerad värld, vad är det?

Jag lyssnar just på radions rapportering om Omabamas installation till USAs 44e president. Den 1:a svarta presidenten i ett land som varit djupt segregerat, och delvis fortfarande är. Det är knappast svårt för mig att föreställa mig hur det känns för alla svarta, färgade och också många vita inför hans tal och president-eden.
Ändå: hur skulle det ha upplevts om eden i dag i stället svurits av en kvinna? Den första kvinnan på den posten? Det var ju trots allt snubblande nära.
Vad kommer nu att hända i USAs politik? Jag hörde i kommentarerna att Obama knappast släpper stödet till Israel, och att Hillary Clinton som utrikesminister förväntas vara Israel-vänlig.
Min egen Israel-ovänlighet dröjer sig dock kvar. Jag gillar inte idén om guds utvalda folk och Kanaans land. Vad står det i Bibeln egentligen? Var inte det där ganska länge sedan? Uttåget ur Egypten mmmm.Kan de inte bara glömma det och gå vidare, som så många andra folk tycks ha gjort?
Jag gillar inte heller idén om tibetanerna som det mest upplysta buddhistiska folket. Så det så! Skumt i alla lägen!
Tänk om svensk-ättlingar från baltikum kommer hit och gör anspråk på att få bo här i Nacka, tex, för här bodde deras förmödrar! Eller om mina släktingar i USA får för sig att återerövra sina sluttningar i Norrland?

Utmana ditt andliga tänkande!

http://www.american-buddha.com/tib.wall.htm
Kolla den länken, tex, om du vill utmana ditt andliga tänkade och ditt högre jag!
Känner ni, för övrigt, att ljuset återvämder och energin stiger?
Om länken inte fungerar kan du alltid gå in på american-buddha.com, bli gratis medlem och surfa på en av de mer utmanande siterna på nätet!

lördag 17 januari 2009

Sluta bomba barn i Gaza!

I dag var det demonstration mot Israels krig i Gaza. Jag kunde ha varit där, eftersom jag håller med. Tänker Israel göra oss alla till anti-semiter? Deras oproportioneliga krigshandlingar mot palestinierna kan knappast väcka någon sympati.
Vågar vi hoppas på eld upphör? Vågar vi hoppas på Obama, USA:s nya president? Kanske det nya har inträffat att USA fått en president som inte är styrd av den vanliga ekonomiska lobbyn. Det borde kunna öppna för bättre möjligheter, varför inte fred på jorden som omväxling?
Vet vi inte, alla, att krig har inga vinnare, bara förlorare? Israels krigshandlingar i Gaza är obegripliga, med tanken på vilka och hur det drabbar.Alla dess oskyldiga och barn som går åt, och inte har någonstans att fly! Hur kan Israel vilja framstå som denna mördarnation?

fredag 16 januari 2009

Teosofi och Esoterik


Enligt teosofin åter-inkarnerar vi med mycket långa mellanrum. När vi inte är inkarnerade,lever vi i ett annat tillstånd i en annan dimension: Deva-chan, som är sanskrit för Gudarnas rike.
Enligt klassisk buddhism återföds vi nästan utan några mellanrum. Vi ”rullar runt i Samsara (den materiella existensen)” som någon buddhistisk lärare uttryckte sig.
Jag måste inte absolut tro på varken det ena eller det andra. Men jag kan reflektera på båda.
Den öppna tanken känns som min väg. Jag behöver inte leva efter någonting absolut.