lördag 31 januari 2009

Mer om esoterik

Esoterik och sekterism –
För mänsklighetens bästa?


Detta är ett stort ämne, kanske för stort. Det innefattar nämligen allt det som ligger utanför det vi kan se och ta på med våra fem sinnen. Det innefattar också dessa fem sinnen, och varför vi alls har dem!
Varje religion, varje religiös övertygelse, kan betraktas som esoterisk.
Alltså är människan en varelse med benägenhet för esoterik?
Alla de religioner jag känner till tar detta stora grepp om mänskligheten!
Jesus, Gautama Buddha, profeten Mohammed, Moses, vad annat har de varit om inte ledare i esoterik? Jag skriver inte lärare, för det anser jag vara något helt annat.
Jesus predikade, att alla som trodde på honom skulle inte förgås med ha evigt liv.
Gautama Buddha lärde ut ”den rena läran” om lidandet i det förgängliga livet och hur vi befrias från det för att uppnå oförgänglighetens tillstånd, Nirvana.
Profeten Mohammed ansåg sig vara den enda guden - Allahs, sanna profet.
Moses var ledare för guds utvalda folk, och skulle föra dem till Kanaans land.
Vi vet ju numera hur det står till med den saken. Bråk i Kanaans land!
De hinduiska Veda-skrifterna hänvisar till Manu som mänsklighetens stora lärare.
Konfucius, samtida med Gautama Buddha i Indien, försökte skapa ordning, och reda i Kina och kanske kan göra oss konfunderade än i dag.
Etc etc.
Teosofin – en relativt modern rörelse, som ändå gör anspråk på att hämta rot och visdom från ”urminnes tider”, kanske med en viss rätt.
Antroposofin, sprungen ur den teosofiska rörelsen, och gör anspråk på att kunna lära ut det mesta om människans utveckling.
Scientologin, som lär ut mycket av det som tidigare rörelser också lärt ut, och som får ta mycket sk*t. Med rätt eller orätt? Vad vet jag!

Mm.mm. mycket mm.
Och viktigt!
Alla dessa rörelser, religioner, föreningar, sekter och allt vad det kan kallas, är sprunget ur det mänskliga tänkandet och ur den mänskliga existensen. Deras förekomst pekar mot ett stort behov. Kanske pekar de mot djupa insikter och märkliga förmågor hos oss alla, de mänskliga varelserna.
Alla förtjänar de nog en viss respekt, men också att granskas med uppmärksamhet!
Framför allt måste vi kanske lära oss att vi människor tänker olika.
Varför vara rädd för olikheter?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar