fredag 16 januari 2009

Teosofi och Esoterik


Enligt teosofin åter-inkarnerar vi med mycket långa mellanrum. När vi inte är inkarnerade,lever vi i ett annat tillstånd i en annan dimension: Deva-chan, som är sanskrit för Gudarnas rike.
Enligt klassisk buddhism återföds vi nästan utan några mellanrum. Vi ”rullar runt i Samsara (den materiella existensen)” som någon buddhistisk lärare uttryckte sig.
Jag måste inte absolut tro på varken det ena eller det andra. Men jag kan reflektera på båda.
Den öppna tanken känns som min väg. Jag behöver inte leva efter någonting absolut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar