lördag 7 februari 2009

Kvinnors andlighet och frihet

http://www.buddhism-nu.se/documents/kvinnor_3_07.pdf
En länk till en pdf-fil som handlar om kvinnors ställning inom buddhismen. Såväl deras traditionella underordning i samhället sedan Gautama Buddhas (som också hänvisas till som den historiske Buddha)dagar, som deras stora verkliga kapacitet på det andliga området. Något som samhället inte ville erkänna, men som Buddha sägs ha förstått.
När jag nu letar på nätet efter "buddhistiska nunnor" eller liknande, finner jag en hel del texter och litteratur som berättar om nunnornas situtaion i de buddhistiska traditionerna. Tex Kim Gutschow: "The struggle for enlightment in the Himalayas." Hon berättar om nunnor som tvingas arbeta med jordbruk för att få mat, medan munkarna erbjuds rikedomar för att utföra religiösa cermonier. Nunnorna anlitas sällan eller aldrig, och har ofta sämre utbildning.
Det finns flera liknande böcker listade. Något håller tydligen på att hända! Kim G, som är professor i religion på ett universitet i USA, skriver utifrån egna upplevelser av en 3-årig vistelse på ett nunnekloster i Zangskar,Ladakh.
Kvinnor reser alltså iväg och skaffar sig erfarenheter, skriver och berättar, delar med sig av erfarenheter och insikter.Viktigt och intressant!
Själv bibehåller jag min skeptiska distans till alla religiösa hierarkier,inklusive de buddhistiska traditionerna, medan jag också bibehåller min förvissning om de andliga dimensionernas verklighet, som vi alla kan uppleva.